Wizyty domowe

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni, chory może liczyć na pomoc także w warunkach domowych. Wizyty domowe realizują wyspecjalizowani lekarze, pielęgniarki lub ratownicy medyczni. Na miejscu wezwania dokonujemy podstawowych pomiarów parametrów życiowych Pacjenta oraz w zależności od potrzeb wdrażamy leczenie na miejscu bądź transportujemy chorego do ośrodka specjalistycznego.

Każdą wizytę można połączyć z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych łącznie z pobraniem wymazu w kierunku wirusa COVID-19.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24H / 7, 365 dni w roku 🙂

ZAKRES USŁUG:

 • Wizyty Domowe: Lekarskie, Pielęgniarskie, Ratownicze.
 • ocena stanu pacjenta
 • podaż leków
 • sprawdzenie poziomu saturacji/glikemii
 • badanie EKG
 • osłuchiwanie pacjenta
 • pobieranie krwi
 • zastrzyki
 • kroplówki
 • odtruwanie poalkoholowe
 • wlewki doodbytnicze
 • cewnikowanie
 • pielęgnacja stomii
 • leczenie ran
 • pielęgnacja PEG-a
 • zdejmowanie szwów
 • badania laboratoryjne
 • transport do szpitala
 • wymazy COVID-19

Gwarantujemy najwyższą jakość usługi za najniższą cenę ! 🙂